Skip to content

Hafan

DA NI WEDI PRYNU'R ADEILAD TRWY

#grymygymuned
buddsoddwyr cymunedol
morgais W.C.V.A.
grant (sydd dal heb ei dalu)

Gwaith yn mynd yn ei flaen

Croeso iti helpu?
Dydd Sadwrn nesaf 10:00 tan 4:00
Dydd Sul 10:00 tan 2:00
gosod ynysu gwlan
gosod byrddau plastr
Dydd Sul dechrau clirio'r selar)

Mae hefyd cyfle i helpu efo gwaith gweinyddol
cysyllta post@lletyarall.org
Rhydian wedi tynnu'r feinyl o'r ffenestri

Buddsoddiadau
£143,500

Dyma be di derbyn goriadau


Yn cynnwys archebion banc yr ydym wedi cyrraedd y nod o £143,250 a hyny dros £20,000 yn uwch na'r isafswm o £120,000

Diolch o galon i bawb wnaeth buddsoddi a chefnogi'r ymgyrch mewn gwahanol ffyrdd.

Yr ydym yn gwerthfawrogi'r ffydd ac ymddiriedaeth mae pobl wedi ei ddangos. Yr ydym yn ymwybodol iawn o'r cyfrifoldeb mae hyn yn ei roi arnom i sicrhau bod y fenter yn llwyddo.

Buddsoddiadau pellach

Yr ydym wedi sôn o'r cychwyn ein bod yn awyddus i sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhan o'r fenter ac felly bydd dal posib i bobl buddsoddi trwy archeb banc unai £10 y mis am 25 wythnos neu £25 am 10 wythnos. Bydd hefyd posib i bobl defnyddio eu llafur i fuddsoddi ar sail graddfa'r cyflog byw (go iawn)

Y cam nesaf yw i brynu 9 Stryd y Plas, Caernarfon efo'r nod o gwblhau pryniant yr adeilad yn mis Ionawr, ac wedi symud ymlaen yn fuan gychwyn y gwaithaddasu ac adnewyddu.
er mwyn denu cyd-Gymry ac ymwelwyr o bob rhan o’r byd, i gael profiad o dreftadaeth, diwylliant a’r iaith Gymraeg yng Nghaernarfon.

Pam gwnaeth pobl fuddsoddi?


NEWYDDION DA

  • Yr ydym wedi prynu'r adeilad
  • Yr ydym wedi sicrhau nawdd o £128,000 trwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru.
  • Yr ydym wedi sicrhau morgais o £160,000 trwy'r W.C.V.A
  • Yr ydym wedi sichrau £143,000 o fuddsoddiadau sef £23,000 dros yr isafswm buddsoddiadau sydd ei angen. Hwn yn cynnwys buddsoddiad o £15,000 gan Co-operative Finance. Llwyddwyd i gyrraedd yr isafswm heb y buddsoddiad yma.

Roeddem yn falch iawn o gefnogaeth yr Undeb Credyd lleol a gytunodd i bobl allu benthyg i fuddsoddi yn Llety Arall

Ffurflen Gais Cambrian


"Dw i wrth fy modd cefnogi y prosiect Llety Arall yng Nghaernarfon. Bydd o'n adnodd gwych ar gyfer y gymuned ac ymwelwyr. Dwi'n edrych ymlaen at y cyfle i aros yno yn y dyfodol."     Sionned Columbia Missouri U.D.A

“Roeddwn i’n falch iawn o fod y canfed person i fuddsoddi yng nghynllun Llety Arall,” meddai Sian Gwenllian A.C.,
“ac mi fyddwn i’n annog unrhyw un arall sydd a diddordeb yn nhwf a ffyniant y dref arbennig yma i wneud yr un peth os oes gennyn nhw ychydig bach o arian dros ben.   Llongyfarchiadau mawr i’r criw tu ol i’r fenter, ac mi fyddai’n edrych ymlaen yn arw at wylio Llety Arall yn mynd o nerth i nerth.”

cynlluniau-lletyarall-gwefanY Weledigaeth                       Y Cynlluniau

Y Rheolau

Cynllun Busnes

canllawiaucyfieuthu
Menter newydd er budd y gymuned
Stryd y Plas Caernarfon

Ebost  post@lletyarall.org