Skip to content

Hafan

Swydd!

Cydlynydd Llety Arall

Manylion a Disgrifiad Swydd

Siop wedi ei osod!

Manylion i ddilyn

Isho bod y ran o LLety Arall?

Croeso iti helpu?
Dydd Sadwrn nesaf 10:00 tan 4:00
Dydd Sul 10:00 tan 1:30
Mae hefyd cyfle i helpu efo gwaith gweinyddol
cysyllta post@lletyarall.org

Buddsoddiadau

£145,750
Yn cynnwys archebion banc yr ydym wedi cyrraedd £145,750, £25,750 yn uwch na'r isafswm o £120,000

Yr ydym yn gwerthfawrogi'r ffydd ac ymddiriedaeth mae pobl wedi ei ddangos. Yr ydym yn ymwybodol iawn o'r cyfrifoldeb mae hyn yn ei roi arnom i sicrhau bod y fenter yn llwyddo.

Buddsoddiadau pellach

Yr ydym wedi sôn o'r cychwyn ein bod yn awyddus i sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhan o'r fenter ac felly bydd dal posib i bobl buddsoddi trwy archeb banc unai £10 y mis am 25 wythnos neu £25 am 10 wythnos. Bydd hefyd posib i bobl defnyddio eu llafur i fuddsoddi ar sail graddfa'r cyflog byw (go iawn)
er mwyn denu cyd-Gymry ac ymwelwyr o bob rhan o’r byd, i gael profiad o dreftadaeth, diwylliant a’r iaith Gymraeg yng Nghaernarfon.

Pam gwnaeth pobl fuddsoddi?


NEWYDDION DA

 


"Dw i wrth fy modd cefnogi y prosiect Llety Arall yng Nghaernarfon. Bydd o'n adnodd gwych ar gyfer y gymuned ac ymwelwyr. Dwi'n edrych ymlaen at y cyfle i aros yno yn y dyfodol." Sionned Columbia Missouri U.D.A

“Roeddwn i’n falch iawn o fod y canfed person i fuddsoddi yng nghynllun Llety Arall,” meddai Sian Gwenllian A.C.,
“ac mi fyddwn i’n annog unrhyw un arall sydd a diddordeb yn nhwf a ffyniant y dref arbennig yma i wneud yr un peth os oes gennyn nhw ychydig bach o arian dros ben. Llongyfarchiadau mawr i’r criw tu ol i’r fenter, ac mi fyddai’n edrych ymlaen yn arw at wylio Llety Arall yn mynd o nerth i nerth.”

cynlluniau-lletyarall-gwefanY Weledigaeth Y Cynlluniau

Y Rheolau

Cynllun Busnes

canllawiaucyfieuthu
Menter newydd er budd y gymuned
Stryd y Plas Caernarfon

Ebost post@lletyarall.org