Skip to content

Hafan

Croeso Llety Arall!

Mae ‘na groeso cynnes Cymraeg i bawb yma yn Llety Arall.
Rydan ni wedi ein lleoli yng nghanol tref Caernarfon, ac yn cynnig amrywiaeth o ystafelloedd cyfforddus ar gyfer teuluoedd, plant, pobl ifanc ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd.
Mae yma gyfoeth o bethau i chi eu gwneud a’u gweld yma - o grwydro strydoedd y dref a darganfod mwy am ei hanes morwrol a’i threftadaeth ddiwydiannol i grwydro mynyddoedd a llwybrau Eryri, heb son am ryfeddu at rai o olygfeydd gorau Cymru.
OND, yn fwy na dim, mae cyfle i chi fwynhau byw bywyd yn Gymraeg yn nhref Gymreiciaf y byd. Chewch chi ddim mo’r un profiad yn ’nunlle arall!
Mwynhewch bori drwy ein gwefan a chysylltwch â ni os hoffech chi fwy o wybodaeth.


"Dw i wrth fy modd cefnogi y prosiect Llety Arall yng Nghaernarfon. Bydd o'n adnodd gwych ar gyfer y gymuned ac ymwelwyr. Dwi'n edrych ymlaen at y cyfle i aros yno yn y dyfodol." Sionned Columbia Missouri U.D.Acynlluniau-lletyarall-gwefanMenter newydd er budd y gymuned
Caernarfon
Ebost post@lletyarall.org