Skip to content

Yr Adeilad

Bydd yr adeilad yn cynnwys

Bydd amrywiaeth o opsiynau llety o fewn yr adeilad a bydd modd addasu ar gyfer grwpiau o ymwelwyr, gan gynnig naws boutique a gwasanaeth personol am bris rhesymol. Ar y llawr gwaelod, gobeithiwn rentu gofod siop i fusnes lleol, a bydd gofod amlbwrpas at ddefnydd y gymuned a grwpiau sy’n ymweld.

  • 8 llofft dwbl ensuite (1 yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn)
  • Ystafell ymgynull aml bwrpas
  • Cegin fechan
  • Uned siop i'w osod

Clicier isod i weld y cynlluniau

Y Cynlluniau