Skip to content

Buddsoddi

Perchnogaeth gymunedol

Rydym yn awyddus i osgoi dibyniaeth ar arian cyhoeddus drwy fod mor annibynnol â phosib. Byddwn yn gydweithredol ym mhob dim a wnawn gan ddefnyddio cynnyrch a llafur lleol. Gobeithiwn y bydd modd creu swyddi yn y pen draw a hybu diwylliant ac economi Caernarfon yn gyffredinol. Rydym yn edrych i godi £100,000 o gyfranddaliadau.

Bydd modd prynu cyfranddaliad (share) £250 i fod â rhan yn y fenter fydd yn golygu bod gennych un bleidlais mewn cyfarfod cyffredinol; gallwch brynu mwy nag un cyfranddaliad ond un pleidlais fydd i bob aelod. Bydd modd talu’r £250 dros gyfnod o ddwy flynedd, neu prynu cyfranddaliad fel cyflog am wneud gwaith penodol i’r fenter (e.e. newid gwelyau, waith
gweinyddol). Mae modd i fudiadau neu i gwmniau brynu cyfranddaliad.

Bydd unrhyw elw a wneir yn cael ei ddefnyddio yn ôl dymuniad aelodau’r fenter (sef y cyfranddalwyr). Gobeithiwn bydd modd i’r cyfranddalwyr dderbyn llog ar eu cyfranddaliad mewn rhai blynyddoedd. Os na fydd y pryniant yn mynd yn ei flaen, addawn dalu o leiaf 80% o’r hyn sydd wedi ei gyfrannu eisioes.

Gellir buddsoddi trwy gwblhau'r isod neu argraffu ac anfon y ffurflen yma.

prosbectws

Dogfen Siars

Llenwa'r ffurflen electronig i dalu ar lein, i dalu trwy BACS, efo siec neu efo archeb banc.