Skip to content

Yr Adeilad

Llety Arall heddiw!
Llun 9 Stryd y Plas fel oedd yn 1846
9 Stryd y Plas 1846
(o penawd anfoneb)

Mae'r adeilad yn cynnwys

  • 8 llofft ensuite (1 yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn)
  • Ystafell ymgynull aml bwrpas
  • Cegin fechan
  • Uned siop

Bydd amrywiaeth o opsiynau llety o fewn yr adeilad a bydd modd addasu ar gyfer grwpiau o ymwelwyr, gan gynnig naws boutique a gwasanaeth personol am bris rhesymol. Ar y llawr gwaelod, mae siop sydd wedi ei osod i Manon.

Llofft 01

Llofft addas i deulu neu 4 yn rhannu
Gwely dwbwl neu twin a 2 wely sengl

Llofft 02

Gwely dwbwl/twin a gwely soffa

Llofft 03

2 wely ar hyn o bryd

Llofft 04

Llofft dwbwl/twin

Llofft 05

Llofft dwbwl/twin

Llofft 06

Llofft dwbwl/twin

Llofft 07

Gwely dwbwl mawr /twin

Y Gegin a Lle Bwyta

Cegin ar lawr gwaelod o'r adeilad

Lle Arall

Yn y cefn mae gofod amlbwrpas at ddefnydd y gymuned a grwpiau sy’n ymweld. Mae angen gwaith ar y gofod ond mae Siop Iard yn cynnal cyrsiau yna

Siop Manon

Siop Manon

Mae Siop Manon ar lawr gwaelod adeilad Llety Arall yn gwerthu hen drysorau sydd wedi eu hachub a'u hailgylchu!

Clicier isod i weld y cynlluniau

Y Cynlluniau