Skip to content

Yr Adeilad

Stryd y Plas

Llun 9 Stryd y Plas fel oedd yn 1846
9 Stryd y Plas 1846
(o penawd anfoneb)

Mae'r adeilad yn cynnwys

  • 8 llofft ensuite (1 yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn)
  • Ystafell ymgynull aml bwrpas
  • Cegin fechan
  • Uned siop

Bydd amrywiaeth o opsiynau llety o fewn yr adeilad a bydd modd addasu ar gyfer grwpiau o ymwelwyr, gan gynnig naws boutique a gwasanaeth personol am bris rhesymol. Ar y llawr gwaelod, mae siop sydd wedi ei osod i Manon.

Llofft 01

Llofft addas i deulu neu 4 yn rhannu
Gwely dwbwl neu twin a 2 wely sengl

Llofft 02

Gwely dwbwl/twin a gwely soffa

Llofft 03

2 wely ar hyn o bryd

Llofft 04

Llofft dwbwl/twin

Llofft 05

Llofft dwbwl/twin

Llofft 06

Llofft dwbwl/twin

Llofft 07

Gwely dwbwl mawr /twin

Siop Manon

Gofod Aml Bwrpas

Yn y cefn mae gofod amlbwrpas at ddefnydd y gymuned a grwpiau sy’n ymweld. Mae angen gwaith ar y gofod ond mae Siop Iard yn cynnal cyrsiau yna

Parti penblwydd mam, Angela siop Iard.

Clicier isod i weld y cynlluniau

Y Cynlluniau