Skip to content

Yr Adeilad

Bydd yr adeilad yn cynnwys

  • 8 llofft ensuite (1 yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn)
  • Ystafell ymgynull aml bwrpas
  • Cegin fechan
  • Uned siop

Bydd amrywiaeth o opsiynau llety o fewn yr adeilad a bydd modd addasu ar gyfer grwpiau o ymwelwyr, gan gynnig naws boutique a gwasanaeth personol am bris rhesymol. Ar y llawr gwaelod, mae siop sydd wedi ei osod i Manon.

Llofft 01

Mae 3 llofft yn gwedd 01

Twin
Gwely dwbwl neu twin

Llofft 02

Dwbl neu Twin
Gwely Dwbwl neu Twin

Llofft 03

2 Bync yn cysgu 4

Siop Manon

Gofod Aml Bwrpas

Yn y cefn mae gofod amlbwrpas at ddefnydd y gymuned a grwpiau sy’n ymweld. Mae angen gwaith ar y gofod ond mae Siop Iard yn cynnal cyrsiau yna

Parti penblwydd mam, Angela siop Iard.

Clicier isod i weld y cynlluniau

Y Cynlluniau