Skip to content

Y Cyfarfod Blynyddol

Bu Cyfarfod Blynyddol Llety Arall yn llwyddiant efo bron a bod 30 yn mynychu.

Diolch i Sian Beca Siwgr Lwmp am y panad a cacenni. Mae Beca wedi defnyddio'r stafell gyfarfod ar gyfer parti plu

Yr oedd yn braf adrodd bod yr adeilad wedi llwyddo i sicrhau gradd B o ran effeithiolwydd ynni ac hefyd yn rhagori ar y safonau o ran atal swn.

mae'r siart syml isod yn dangos sut yr ydym yn llwyddo i wario'n lleol. mae genyn y rhyddid i ddefnyddio crefftwyr lleol a dewis cyflenwyr lleol gan rhoi blaenoriaeth i gwmniau sydd ym mherchnogaeth lleol. Wrth gwrs nid yw'r holl nwyddau'n lleol ond da ni'n ymdrechu i ddewis nwyddau lleol os yn bosib neu e.e. ynysu Rockwool sydd yn cael ei gynhyrchu ym Mhenybont.

Lletywyr

Wedi i Allan Dyer aros bu Morfydd a'i mherch Bethan yn aros.

Morfydd sydd wedi trefnu y Penwythnos Trochi ar gyfer pobl o Gwent. Bydd y 7 stafell yn llawn ar gyfer y digwyddiad. Llenwyd y bws mini mewn dim o amser. Fe ddaeth hi i fyny er mwyn trefnu digwyddiadau dros y penwythnos.

Da ni'n edrych ymlaen i groesawu mwy o grwpiau.

Mae Richard sy'n siarad Cymraeg ac yn byw yn Rhydychen a'i deulu a teulu o ffrindiau wedi aros am 3 noson.

Cofia bod buddsoddwyr yn cael gostyngiad o 10% ar bris aros yn Llety Arall

Buddsoddi

Mae dal cyfle i gynyddu dy fuddsoddiad neu buddsoddi am y tro cyntaf. Yr ydym wedi codi £146,000 oedd yn sylweddol uwch na'r isafswm buasem wrth ein boddau cyrraedd yr uchafswm sef £200,000. Bydd hyn yn golygu y gallwn:

  1. Leihau y morgais
  2. Gosod paneli cynhyrchu trydan ar y tô
  3. Cychwyn ar troi yr atig yn 3 stafell, byddai'n cynyddu'r nifer o stafelloedd i 11.

Beth amdani buddsoddi siar yn £250 neu gelli dalu trwy archeb banc

Facebooktwitter

Y Lletywr Cyntaf

Diolch o galon i Gethyn, Chris a Ioan, ar holl gyflenwyr heb anghofio'r fflud o wirfoddolwyr a wnaeth hyn yn bosib!

Y lletywr cyntaf oedd Allan o Wlad yr Haf a ddaeth i Gaernarfon ar gyfer gorymdaith dydd Gwyl Ddewi ac ar gyfer
Gwyl Ddewi Arall, dydd Sadwrn a dydd Sul.

Diwrnod agored

Dydd Sadwrn yma

09 - 03 - 19

Rhwng 11:30 a 2:30

Cyfle i weld y llofftydd sydd yn barod a rhagolwg o'r fidio newydd i hyrwyddo'r Llety.

Dewch yn llu

Y Tri llofft sy'n barod

Llofft 01
Gwely dwbl neu twin a 2 wely sengl, addas i deulu o 4 neu cwpwl neu 4 yn rhannu
Llofft 02
Gwely dwbl neu twin a gwely soffa, addas i cwpl, dau yn rhanu neu teulu, lle i cot
Llofft 03
2 wely sengl ar hyn o bryd i bobl sy'n fodlon rhanu. Bydd 2 fync maes o law.

I'r dyddiadur

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llety Arall Cyf

28 - 03 - 19

Gwedd 02

Mae'r gwaith ar gwedd 02 yn mynd rhagddo

Yn barod Mai 2019

4 Llofft

Llofft 04 a 05

Dwbl neu twin a gwely soffa

Llofft 06 a 07

Llofft dwbl neu twin

Facebooktwitter

Blwyddyn Newydd Dda

Bydd hi'n flwyddyn cyffrous iawn i Llety Arall. Eisioes mae'r siop wedi ei osod i Manon a gafodd Dolig prysur:

Bydd 3 llofft yn barod cyn diwedd y mis.

Llofft addas i 4 sy'n fodlon rhannu, 2 bwnc

Llofft addas i deulu o 3 a cot, cwpwl, 3 yn rhanu neu unigolyn sy'n fodlon rhanu.

Llofft addas ar gyfer 4 yn rhanu, teulu o bedwar, cwpwl neu unigolion sy'n fodlon rhanu.

Y bwriad yw i gwblhau'r holl brosiect yn ystod y flwyddyn.Facebooktwitter