Skip to content

Newyddion

Blwyddyn Newydd Dda

Bydd hi'n flwyddyn cyffrous iawn i Llety Arall. Eisioes mae'r siop wedi ei osod i Manon a gafodd Dolig prysur:

Bydd 3 llofft yn barod cyn diwedd y mis.

Llofft addas i 4 sy'n fodlon rhannu, 2 bwnc

Llofft addas i deulu o 3 a cot, cwpwl, 3 yn rhanu neu unigolyn sy'n fodlon rhanu.

Llofft addas ar gyfer 4 yn rhanu, teulu o bedwar, cwpwl neu unigolion sy'n fodlon rhanu.

Y bwriad yw i gwblhau'r holl brosiect yn ystod y flwyddyn.

Facebooktwitter