Skip to content

Buddsoddwyr a Chefnogwyr

Buddsoddiadau pellach

Yr ydym wedi sôn o'r cychwyn ein bod yn awyddus i sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhan o'r fenter ac felly bydd dal posib i bobl buddsoddi trwy archeb banc unai £10 y mis am 25 wythnos neu £25 am 10 wythnos. Bydd hefyd posib i bobl defnyddio eu llafur i fuddsoddi ar sail graddfa'r cyflog byw (go iawn)
er mwyn denu cyd-Gymry ac ymwelwyr o bob rhan o’r byd, i gael profiad o dreftadaeth, diwylliant a’r iaith Gymraeg yng Nghaernarfon.

Pam gwnaeth pobl fuddsoddi?

“Roeddwn i’n falch iawn o fod y canfed person i fuddsoddi yng nghynllun Llety Arall,” meddai Sian Gwenllian A.C.,
“ac mi fyddwn i’n annog unrhyw un arall sydd a diddordeb yn nhwf a ffyniant y dref arbennig yma i wneud yr un peth os oes gennyn nhw ychydig bach o arian dros ben. Llongyfarchiadau mawr i’r criw tu ol i’r fenter, ac mi fyddai’n edrych ymlaen yn arw at wylio Llety Arall yn mynd o nerth i nerth.”

cynlluniau-lletyarall-gwefanY Weledigaeth Y Cynlluniau

Y Rheolau

Cynllun Busnes

canllawiaucyfieuthu
Menter newydd er budd y gymuned
Stryd y Plas Caernarfon