Skip to content

Y Lletywr Cyntaf

Diolch o galon i Gethyn, Chris a Ioan, ar holl gyflenwyr heb anghofio'r fflud o wirfoddolwyr a wnaeth hyn yn bosib!

Y lletywr cyntaf oedd Allan o Wlad yr Haf a ddaeth i Gaernarfon ar gyfer gorymdaith dydd Gwyl Ddewi ac ar gyfer
Gwyl Ddewi Arall, dydd Sadwrn a dydd Sul.

Diwrnod agored

Dydd Sadwrn yma

09 - 03 - 19

Rhwng 11:30 a 2:30

Cyfle i weld y llofftydd sydd yn barod a rhagolwg o'r fidio newydd i hyrwyddo'r Llety.

Dewch yn llu

Y Tri llofft sy'n barod

Llofft 01
Gwely dwbl neu twin a 2 wely sengl, addas i deulu o 4 neu cwpwl neu 4 yn rhannu
Llofft 02
Gwely dwbl neu twin a gwely soffa, addas i cwpl, dau yn rhanu neu teulu, lle i cot
Llofft 03
2 wely sengl ar hyn o bryd i bobl sy'n fodlon rhanu. Bydd 2 fync maes o law.

I'r dyddiadur

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llety Arall Cyf

28 - 03 - 19

Gwedd 02

Mae'r gwaith ar gwedd 02 yn mynd rhagddo

Yn barod Mai 2019

4 Llofft

Llofft 04 a 05

Dwbl neu twin a gwely soffa

Llofft 06 a 07

Llofft dwbl neu twin

Facebooktwitter

Blwyddyn Newydd Dda

Bydd hi'n flwyddyn cyffrous iawn i Llety Arall. Eisioes mae'r siop wedi ei osod i Manon a gafodd Dolig prysur:

Bydd 3 llofft yn barod cyn diwedd y mis.

Llofft addas i 4 sy'n fodlon rhannu, 2 bwnc

Llofft addas i deulu o 3 a cot, cwpwl, 3 yn rhanu neu unigolyn sy'n fodlon rhanu.

Llofft addas ar gyfer 4 yn rhanu, teulu o bedwar, cwpwl neu unigolion sy'n fodlon rhanu.

Y bwriad yw i gwblhau'r holl brosiect yn ystod y flwyddyn.Facebooktwitter