Skip to content

Archebu Lle Arall

Gallwch logi gofod Lle Arall ar gyfer cyfarfodydd, gweithgareddau neu hyfforddiant. Gellir archebu am fore, pnawn, gyda'r nos, neu am y diwrnod cyfan. Mae offer ar gael, ac mae modd llogi cegin hefyd. Cost sesiwn bore, pnawn, neu nos ydi £25 yr un, a £75 yw'r gost am ddiwrnod cyfan. Mae ffi ychwanegol am daflunydd, sgrin a chyfrifiadur.

Calendar is loading...
- Ar gael
 
- Wedi Cadarnhau
 
- I gadarnhad
·
 
- Rhan o ddydd

Cyfnod*:

Cyfanswm Cost: £0.00

Côd gostyngiad
 Diweddaru

Mudiad/Enw*:

Enw*:

E Bost*:

Ffôn:

Manylion:

captcha