Skip to content

Archebu

Yr ydym yn edrych ymlaen i groesawu pobl yn ôl i Gaernarfon, a hynny mewn ffordd gofalus. Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid yw'n bosib i chi archebu ystafell ar lein. Croeso i chi wneud ymholiad pellach a thrafod eich anghenion drwy cwbwlhau'r ffurflen isod neu e bost i post@lletyarall.org neu ffoniwch 01286 662907

Bydd modd archebu lle ar sail arhosiad o 3 noson neu fwy, ac ni fydd y gegin ar agor i westeion er mwyn atal lledaeniad y feirws.

Ymholiad?

Nifer: 0
Nifer: 0
Nid yw unrhyw blant dan 11 oed yn cyfrif at yr uchafswm o 6 mewn teulu estynedig
Nifer: 0
Mae plant dros 11 yn cyfri at yr uchafswm o 6 mewn teulu estynedig
Mae'r isafswm ar gyfer aros 3 noson

Gofynnwn i letywyr gydymffurfio â'n canllawiau diogelu Covid 19 a sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r rheolau sydd mewn grym yng Ngyhymru i atal lledaeniad y feirws.