Skip to content

Deg uchaf | Top 10

Pethau i’w gwneud | Things to do

Eryri
  1. Anelu – ewch ar daith gerdded sy’n addas i chi neu ar gwrs mynydda yng nghwmni Stephen, ac ymarfer eich Cymraeg ar yr un pryd!

Go on a walking tour in Snowdonia or on a mountaineering course with Stephen and practice your Welsh at the same time.

2. Tywysydd Tour Guide Wales

Dysgwch am hanes cestyll neu’r dref yng nghwmni tywysydd

Castell Caernarfon

Learn about the real history of our town and castled with a tour guide

3. Castell Caernarfon

Does dim modd osgoi’r castell sydd â statws Unesco yng nghanol y dref

You can’t escape the Unesco Heritage Site in Caernarfon

4. Caernarfon Walks

Cerddwch o gwmpas y dref a dysgu am ei hanes difyr yr un pryd

Y Maes

Walk around town and learn about it’s riveting history the same time

5. Teithiau ar y Fenai – ymlaciwch ar daith y Fenai!

Relax on the Menai Strait Cruise!

6. Plas Menai – mae gweithgareddau dŵr awyr agored ar gael yma

There’s a variety of outdoor water activities available here

7. Beacon Climbing

Heriwch eich hun i ddringo dan do – hwyl i’r teulu cyfan!

Challenge yourself in this indoor climbing venue – fun for all the family!

8. Trên stêm | Highland railway

Caernarfon-Beddgelert

Ewch ar daith hamddenol ar y trên stêm heibio i olygfeydd anhygoel i Feddgelert ac yn ôl.

Take a leisurely trip on the Highland Railway via stunning scenery to Beddgelert and back.

9. Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Traeth poblogaidd gyda golygfeydd godidog a gweithgareddau ar gael

A popular beach with stunning views and activities available

10. Amgueddfa Lechi Cymru

Beth am ddarganfod hanes y diwydiant fu’n rhan enfawr o fywyd yr ardal?

Llanberis

Discover the history of the industry which dominated life in this part of the world