Llety Arall
Llofft 8 - ystafell wely llawr gwaelod hygyrch

Llofft 08

Dyma lofft ar lawr gwaelod Llety Arall. Mae mynedfa lefel gwastad iddi sydd yn ei gwneud yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a unrhywun ag anhawsterau symudedd. Ffenestr to sydd yn hon ac gallwch fwynhau cysgu o dan y sêr. Mae’r en suite yn ystafell wlyb ac mae’n addas ar gyfer cadair olwyn.

Archebu Uniongyrchol

Dewiswch dyddiadiau cyrraed a gadael ar y calendr isod, o leia 2 noson os gwelwch yn dda:

Calendar is loading...
- Ar gael
 
- Ddim ar gael
 
- I'w gadarnhau
·
 
- Rhan o ddydd

Dyddiad cyrraedd: ...
Dyddiad gadael: ...
Nifer y nosweithiau: ...

Gwesteion
Oedolion:
Plant:

Cyfanswm: £0.00

Côd gostyngiad
Diweddaru


(gwybodaeth ofynnol *)

Enw cyntaf *

Enw olaf *

Ebost *

Rhif ffôn

Cyfeiriad *

Tref/dinas *

Côd post *

Gwlad *

Manylion eraill

 

Llenwch y Captcha er mwyn profi nad robot ydych chi:

captcha

Oriel

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 03/12/2022 00:01:42.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org