Skip to content

Croeso Llety Arall

Aros yn Llety Arall

Mae posib archebu 2 stafell a 2 wely mewn 1 stafell ar hyn o bryd ac erbyn canol mis Mehefin bydd 4 arall ar gael. Byddant ar lein yn fuan.
Os am wybodaeth cysyllter â post@lletyarall.org

9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR
01286662907
post@lletyarall.org