Skip to content

Croeso

Aros yn Llety Arall

Am y tro, byddwn yn gosod y llety i deuluoedd ac aelwydydd sy'n rhannu bybl estynedig. Bydd modd archebu lle ar sail arhosiad o 3 noson neu fwy, a dim ond y teuluoedd / bybl estynedig fydd yn cael defnyddio'r llety ar y tro, sy'n cynnwys defnydd egsgliwsif o'r gegin.

Yr ydym hefyd yn derbyn ceisiadau gan cyplau, eto yn aros tair noson.

Byddwn yn gofyn i letywyr ddod â'u tywelion eu hunain a bydd rhaid i bob gwestai gydymffurfio â'n canllawiau. Croeso i chi wneud ymholiad pellach a thrafod eich anghenion drwy cwblhau'r ffurflen.

Paneli Cynhyrchu Trydan

Yr ydym yn falch o nodi y buodd ein apel yn llwyddiannus a 'rydym wedi derbyn caniatad i osod paneli ar y blaen hefyd. Mae dal yn bosib buddsoddi yn y fenter ac ar gyfer y paneli yn benodol. Diolch i Geraint Panorama Cymru am y ffilm o'r paneli ar y cefn.

Buddsoddi

Digwyddiad Rhithiol
Twristiaeth, er gwell, er gwaeth

23/09/20
7:00

efo
Tudur Owen
Tegid Jones, Menter y Plu
Robat Idris, Sail
Menna Machreth, Llety Arall
Hwylysydd Lowri Jones Bro360

Buddsoddi

9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR
01286662907
post@lletyarall.org

Ffilm ar y cyd efo Gwyl Ffor Arall, ynglyn a theithiau yng Nghaernarfon

Map o Gaernarfon yn cynnwys yr orsaf bysiau, hurio beic a pharcio