Skip to content

Croeso

Aros yn Llety Arall

Yr ydym yn edrych ymlaen i groesawu pobl yn ôl i Gaernarfon, a hynny mewn ffordd gofalus. Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid yw'n bosib i chi archebu ystafell(oedd) ar lein. Yn hytrach, os oes gennych ddiddordeb ymweld, ac yn arbennig os am ddod i weld teulu, cysylltwch drwy ebost neu dros y ffôn.

Am y tro, byddwn yn gosod y llety i deuluoedd o un aelwyd neu aelodau o'r un bybl yn unig. Bydd modd archebu lle ar sail arhosiad o 3 noson neu fwy, a dim ond un teulu / bybl fydd yn cael defnyddio'r llety ar y tro, sy'n cynnwys defnydd egsgliwsif o'r gegin.

Byddwn yn gofyn i letywyr ddod â'u tywelion eu hunain a bydd rhaid i bob gwestai gydymffurfio â'n canllawiau. Croeso i chi wneud ymholiad pellach a thrafod eich anghenion drwy anfon ebost i post@lletyarall.org neu ffoniwch 0128662907

9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR
01286662907
post@lletyarall.org

Map o Gaernarfon yn cynnwys yr orsaf bysiau, hurio beic a pharcio