Skip to content

Croeso

Aros yn Llety Arall

Archebu llofft Grwpiau

Yr Ystafelloedd

post@lletyarall.org

Am y tro, byddwn yn gosod y llety i deuluoedd/cyplau ac unigolion. Bydd modd archebu lle ar sail arhosiad o 2 noson neu fwy. Nid oes sicrwydd os bydd y gegin ar gael.


Barn y Lletywyr


Y Ffilm Diweddara

Ychydig o hanes, sut a lle da ni wedi cyrraedd


Paneli Cynhyrchu Trydan

Yr ydym yn falch o nodi y buodd ein apel yn llwyddiannus a 'rydym wedi derbyn caniatad i osod paneli ar y blaen hefyd. Mae dal yn bosib buddsoddi yn y fenter ac ar gyfer y paneli yn benodol. Diolch i Geraint Panorama Cymru am y ffilm o'r paneli ar y cefn.

Buddsoddi


Sgwrs Zoom: Gethin Griffiths yn holi Dyl Mei
am Cerddoriaeth Cyfoes Gymraeg / Cerddoriaeth Pop Cymraeg


Digwyddiad Rhithiol
Twristiaeth, er gwell, er gwaeth

yng nghwmni
Tudur Owen
Tegid Jones, Menter y Plu
Robat Idris, Sail
Menna Machreth, Llety Arall
Hwylysydd Lowri Jones Bro360


Buddsoddi

9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR
01286662907
post@lletyarall.org


Ffilm ar y cyd efo Gwyl Ffor Arall, ynglyn a theithiau yng Nghaernarfon