Llety Arall

Telerau Defnydd y Wefan

Mae’r wefan hon wedi’i darparu gan:

Llety Arall Cyf.
Stryd y Plas
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1RR

Diffiniadau

Hysbysiadau Cyffredinol

Mae eich defnydd o’n gwefan a’r dogfennau, y ffeiliau a gwybodaeth arall sydd ar gael drwyddi yn amodol ar y telerau defnydd canlynol. Trwy ddefnyddio ein safle rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnydd ac yn cytuno i gadw atynt; os na fyddwch, neu na allwch gytuno â’r telerau defnydd yna rhaid i chi beidio â defnyddio ein safle.

Eiddo Deallusol

Cysylltu â’n Safle

Cysylltau â Gwefannau Eraill

Firysau a Throseddau Cyfrifiadurol

Byddai torri’r ddarpariaeth hon yn dramgwydd troseddol o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990, bydd yn arwain at dynnu’n ôl yn syth ein hawliau i ddefnyddio ein safle, a bydd yn cael ei adrodd i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol.

Diogelu Data, Preifatrwydd a Chwcis

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r telerau defnydd hyn neu unrhyw gynnwys ar ein safle cysylltwch â ni trwy ebostio post@lletyarall.org.

Diweddarwyd y telerau defnydd hyn ddiwethaf ar 07 Hydref 2022.

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 22:47:15.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org