Llety Arall

Buddsoddi

Rydym yn gwerthfawrogi’r ffydd a’r ymddiriedaeth mae pobl wedi ei ddangos ers lansio’r ymgyrch i godi arian i droi breuddwyd o sefydlu llety mewn perchnogaeth cymunedol yn realiti.

Mae’r llety bellach wedi ei adnewyddu a phob llofft yn derbyn gwesteion. Serch hynny menter gymdeithasol yw Llety Arall ac rydym yn parhau i fod angen buddsoddiad i sicrhau bod hon yn fenter hir dymor fydd yn y pendraw yn troi’n fusnes nid er elw llewyrchus, all gyfrannu a rhoi’n ôl i gymuned Caernarfon.

Mae dal modd prynu cyfranddaliad £250 i fod â rhan yn y fenter. Golyga hyn bod gennych un bleidlais mewn cyfarfod cyffredinol; gallwch brynu mwy nag un cyfranddaliad ond un bleidlais fydd i bob aelod. Cysylltwch drwy ebost post@lletyarall.org neu ffoniwch 01286 662907.

Rydym wedi sôn o’r cychwyn ein bod yn awyddus i sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhan o’r fenter ac felly mae posib buddsoddi trwy archeb banc unai £10 y mis am 25 wythnos neu £25 am 10 wythnos.

Gwyliwch y ffilm a helpodd ni gyrraedd ein targed cychwynnol. Mae negeseuon yr un mor berthnasol heddiw.

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 23:49:49.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org