Llety Arall

Cyswllt

Llety Arall
9 Stryd y Plas
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RR

E-Bost: post@lletyarall.org
Rhif ffôn: 01286 662907

Trafnidiaeth

Mae Llety arall wedi ei leoli yng nghalon tref Caernarfon sy’n ei gwneud hi’n hawdd i gyrraedd yma mewn car neu gyda thrafnidiaeth cyhoeddus.

Mae mynediad i ganol y dref mewn car, dilynwch yr A4871 o gyfeiriad y De a’r Gogledd. O gyfeiriad Llanberis dilynwch yr A4086, ac o gyfeiriad Waunfawr dilynwch Ffordd Cwstenin. Mae meysydd parcio wedi eu lleoli o amgylch y dref.

Yr orsaf drenau agosaf ydy gorsaf Bangor sydd tua 9 milltir i ffwrdd.

Mae’r orsaf bysiau yn y dref yn agos i Llety Arall (tua 5 munud o gerdded). Mae bws 5C yn rhedeg yn gyson rhwng Caernarfon a Bangor. Mae bws y T2 hefyd yn rhedeg trwy Caernarfon sy’n wasanaeth bws hygyrch ac yn cysylltu’r de a’r gogledd, a chysylltiadau i’r T3 y ddwyrain.

Mae mynediad hawdd i’r dref ar feic gyda llwybr beics o gyfeiriad y gogledd a’r de yn rhedeg trwy’r dref.

Mae modd crwydro’r dref gyfan ar droed, ond os ydych yn chwilio am daith ychydig pellach mae yna nifer o gwmnïau tacsis lleol yn yr ardal.

Cwestiynau Cyson

Nag oes – ond mae digon o feysydd parcio yn y dref, gallwn ddarparu cyfarwyddiadau.
Oes, ac mae croeso i chi ddefnyddio’r gegin i wneud byrbrydau a pharatoi bwyd babi. Mae popty, microdon a llestri ar gael i chi ddefnyddio yn y gegin.
Oes gofynnwch
Nag oes ond mae teledu ar gael yn ein gofod cymunedol, ‘Lle Arall’.
Oes
Oes
Oes gofynnwch
Nag oes, ond byddwn yn darparu rhif cyswllt i chi.
Nag oes, ond byddwn yn darparu rhif cyswllt i chi.

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 22:14:29.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org