Llety Arall

Gofod Cymunedol

Mae gofod cymunedol a chymdeithasol Lle Arall wedi sefydlu ei hun fel canolbwynt i ddigwyddiadau diwylliannol a mwy yn nhref Caernarfon. Mae ystafell Lle Arall yn un aml-bwrpas sy’n addas ar gyfer cyfarfodydd, gweithgareddau, hyfforddiant neu unrhyw fath o ddigwyddiad yn y dref.

Mae cyfleusterau digidol ar gael yn Lle Arall i’ch galluogi i gynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau hybrid, ee cyfarfod wyneb i wyneb gydag unigolion yn ymuno yn rhithiol.

Mae posib archebu am fore, pnawn, gyda’r nos, neu am y diwrnod cyfan. Mae offer ar gael, ac mae modd llogi cegin hefyd am bris ychwanegol. Cost sesiwn bore, pnawn, neu nos yn cychwyn o £30 yr un, a cychwyn o £80  am ddiwrnod cyfan. Mae ffi ychwanegol am daflunydd, sgrin a chyfrifiadur.

Dyma restr o rai o’r digwyddiadau sydd wedi cael eu cynnal yma yn ddiweddar:

  • Gig y Blŵs Ôl-Eisteddfod: Cerddoriaeth byw
  • Sgwrs gyda panel ar lwyddiannau Cymru wrth gyrraedd Cwpan y Byd
  • Creu crefftau Gŵyl Ddewi
  • Digwyddiadau lansio
  • Sgyrsiau panel
  • Noson cyfnewid cerddi
  • Cyfarfodydd
  • + mwy

Cysylltwch a ni i archebu post@lletyarall.org neu ffoniwch 01286 662907.

Oriel Digwyddiadau

Oriel Cyfleusterau

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 22:53:00.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org