Skip to content

Grwpiau

Mae’n bleser gennym eich gwahodd chi a’r grŵp rydych yn ei gydlynnu i aros yn Llety Arall, Caernarfon – y man delfrydol i ddarganfod iaith, diwylliant a threftadaeth gogledd orllewin Cymru.

Llety yng nghanol tref Caernarfon yw Llety Arall, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau llety i unigolion, cyplau, teuluoedd a grwpiau. Hyd yma, mae 8 ystafell ar gael sy’n cynnig capasiti o 20 (gallwn eich helpu os oes gennych grŵp sy’n fwy na hyn).

Sefydlwyd Llety Arall fel menter gymunedol i ddenu a chroesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i Gaernarfon er mwyn iddyn nhw gael mwynhau byw bywyd yn Gymraeg yn nhref Gymreiciaf y byd. Cymdeithas Budd Cymunedol sy’n rheoli’r fenter a hynny er mwyn sicrhau mai’r gymuned leol sy’n berchen ac yn rheoli’r busnes fydd yn ei dro yn datblygu’n fusnes cynaliadwy.

Mae Llety Arall wedi ei leoli yn Stryd y Plas, nid nepell o’r Maes a Chastell Caernarfon, ac yng nghanol tref fyrlymus Caernarfon.

Dewch i Gaernarfon er mwyn cael profiad gwych o’r Gymraeg, a mwynhau’r gweithgareddau a’r profiadau unigryw gall yr ardal ei gynnig.

Gobeithio gall y pecynnau isod roi syniadau i chi ynglŷn â thaith yn y dyfodol agos – cofiwch gysylltu â ni i fynegi diddordeb ac fe fyddwn yn barod i’ch helpu! Mae croeso ichi hefyd anfon ymholiad trwy e bost i post@lletyarall.org neu ffonio 01286662907