Llety Arall

Aros

Croeso i’n llety unigryw yng nghanol tref hanesyddol Caernarfon.

Mae 8 ystafell en suite yn Llety Arall, gyda llofftydd sengl, dwbl/ twin a theulu ar gael. Mae ystafell mynediad lefel gwastad ar gael hefyd. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw anghenion sydd gennych.

Mae’r dodrefn a’r deunyddiau ym mhob llofft wedi eu creu gan grefftwyr lleol a llawer wedi eu hailgylchu a’u hail ddefnyddio o leoliadau eraill.

Archebu

Gallwch archebu yn uniongyrchol ar-lein neu mae croeso i chi gysylltu gyda ni i drafod eich anghenion fel unigolyn neu grŵp. Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod eich arhosiad gyda ni mor gyfforddus â phosib.

01286 662907

post@lletyarall.org

Telerau ac Amodau Archebu

Cliciwch yma i weld ein telerau ac amodau archebu.

Imported 0 bookings
Imported 0 bookings
Imported 0 bookings
Imported 0 bookings
Imported 0 bookings
Imported 0 bookings
Imported 0 bookings
Imported 0 bookings
Llofft 1 - hyd at pedwar o bobl

Llofft 01

Dyma lofft en suite braf sy’n addas ar gyfer cwpl, teulu neu grŵp o 4 gyda golygfa dros Stryd y Plas.

Archebu
Llofft 2 - ystafell ddwbl ensuite gyda gwely soffa

Llofft 02

Mae’r ystafell ddwbl hon ar y llawr cyntaf yn wynebu Stryd y Plas lle gewch gipolwg o’r Castell.

Archebu
Llofft 3 - gyda gwely dwbl a gwely bync

Llofft 03

Gyda gwely dwbl a bync, dyma lofft en suite sy’n ddelfrydol ar gyfer teulu neu bedwar o ffrindiau.

Archebu
Llofft 4 - ystafell ddwbl ensuite

Llofft 04

Mae hon yn lofft en suite dwbl gyda gwely maint brenin . Cewch olygfa o Stryd Twll yn Wal ac ar ddiwrnod braf cewch gipolwg o’r Wyddfa yn y pellter.

Archebu
Llofft 5 - ystafell ensuite ar gyfer hyd at 4 o bobl

Llofft 05

Dyma lofft liwgar en suite sy’n cysgu hyd at bedwar. Mae’n addas ar gyfer cyplau, teulu neu grŵp o 4.

Archebu
Llofft 6 - ystafell ddwbl ensuite gyda gwely soffa

Llofft 06

Mae hon yn ystafell en suite ddwbl gyda gwely soffa sy’n ei gwneud yn addas ar gyfer dau oedolyn a phlentyn neu dau blentyn bach. Mae’n wynebu Stryd y Plas a’i holl siopau annibynnol.

Archebu
Llofft 7 - ystafell ensuite gyda gwely maint brenin

Llofft 07

Mae hon yn ystafell en suite gyda gwely brenin mawr. Mae’r ystafell yn wynebu Stryd Twll yn Wal ac ar ddiwrnod braf cewch gipolwg o’r Wyddfa yn y pellter.

Archebu
Llofft 8 - ystafell wely llawr gwaelod hygyrch

Llofft 08

Dyma lofft ar lawr gwaelod Llety Arall. Mae mynedfa lefel gwastad iddi sydd yn ei gwneud yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a unrhywun ag anhawsterau symudedd.

Archebu

Ymholiad am Llety

Nifer: 0
Nifer: 0
Nifer: 0
Mae'r isafswm ar gyfer aros 3 noson

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 22:20:45.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org