Llety Arall
Llofft 7 - ystafell ensuite gyda gwely maint brenin

Llofft 07

Mae hon yn ystafell en suite gyda gwely brenin mawr. Mae’r ystafell yn wynebu Stryd Twll yn Wal ac ar ddiwrnod braf cewch gipolwg o’r Wyddfa yn y pellter. Mae’r ystafell ar yr ail lawr ac mae’n cynnwys bwrdd a dwy gadair a digon o le ar gyfer mwynhau eich coffi ben bore neu de pnawn.

Archebu Uniongyrchol

Dewiswch dyddiadiau cyrraed a gadael ar y calendr isod, o leia 2 noson os gwelwch yn dda:

Calendar is loading...
- Ar gael
 
- Ddim ar gael
 
- I'w gadarnhau
·
 
- Rhan o ddydd

Dyddiad cyrraedd: ...
Dyddiad gadael: ...
Nifer y nosweithiau: ...

Gwesteion
Oedolion:
Plant:

Cyfanswm: £0.00

Côd gostyngiad
Diweddaru


(gwybodaeth ofynnol *)

Enw cyntaf *

Enw olaf *

Ebost *

Rhif ffôn

Cyfeiriad *

Tref/dinas *

Côd post *

Gwlad *

Manylion eraill

 

Llenwch y Captcha er mwyn profi nad robot ydych chi:

captcha

Oriel

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 22:05:31.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org