Llety Arall
Llofft 5 - ystafell ensuite ar gyfer hyd at 4 o bobl

Llofft 05

Dyma lofft liwgar en suite sy’n cysgu hyd at bedwar. Mae’n addas ar gyfer cyplau, teulu neu grŵp o 4. Mae’r ystafell ar yr ail lawr ac yn cael ei gosod fel un gwely maint brenin a dau wely sengl. Mae modd newid y llofft I bedair gwely sengl ar gais hefyd.

Archebu Uniongyrchol

Dewiswch dyddiadiau cyrraed a gadael ar y calendr isod, o leia 2 noson os gwelwch yn dda:

Calendar is loading...
- Ar gael
 
- Ddim ar gael
 
- I'w gadarnhau
·
 
- Rhan o ddydd

Dyddiad cyrraedd: ...
Dyddiad gadael: ...
Nifer y nosweithiau: ...

Gwesteion
Oedolion:
Plant:

Cyfanswm: £0.00

Côd gostyngiad
Diweddaru


(gwybodaeth ofynnol *)

Enw cyntaf *

Enw olaf *

Ebost *

Rhif ffôn

Cyfeiriad *

Tref/dinas *

Côd post *

Gwlad *

Manylion eraill

 

Llenwch y Captcha er mwyn profi nad robot ydych chi:

captcha

Oriel

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 22:23:09.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org