Llety Arall

Canlyniadau Chwilio

Search results

Llofft 02

Mae’r ystafell ddwbl hon ar y llawr cyntaf yn wynebu Stryd y Plas lle gewch gipolwg o’r Castell.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 2
Cyfanswm o: £60.00

Archebu

Llofft 03

Gyda gwely dwbl a bync, dyma lofft en suite sy’n ddelfrydol ar gyfer teulu neu bedwar o ffrindiau.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 4
Cyfanswm o: £60.00

Archebu

Llofft 04

Mae hon yn lofft en suite dwbl gyda gwely maint brenin . Cewch olygfa o Stryd Twll yn Wal ac ar ddiwrnod braf cewch gipolwg o’r Wyddfa yn y pellter.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 2
Cyfanswm o: £60.00

Archebu

Llofft 05

Dyma lofft liwgar en suite sy’n cysgu hyd at bedwar. Mae’n addas ar gyfer cyplau, teulu neu grŵp o 4.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 4
Cyfanswm o: £65.00

Archebu

Llofft 06

Mae hon yn ystafell en suite ddwbl gyda gwely soffa sy’n ei gwneud yn addas ar gyfer dau oedolyn a phlentyn neu dau blentyn bach. Mae’n wynebu Stryd y Plas a’i holl siopau annibynnol.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 2
Cyfanswm o: £65.00

Archebu

Llofft 07

Mae hon yn ystafell en suite gyda gwely brenin mawr. Mae’r ystafell yn wynebu Stryd Twll yn Wal ac ar ddiwrnod braf cewch gipolwg o’r Wyddfa yn y pellter.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 2
Cyfanswm o: £70.00

Archebu

Llofft 08

Dyma lofft ar lawr gwaelod Llety Arall. Mae mynedfa lefel gwastad iddi sydd yn ei gwneud yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a unrhywun ag anhawsterau symudedd.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 2
Cyfanswm o: £60.00

Archebu

Llofft 01

Dyma lofft en suite braf sy’n addas ar gyfer cwpl, teulu neu grŵp o 4 gyda golygfa dros Stryd y Plas.

Cyrraedd: ... | Gadael: ...
Maximum number of visitors: 4
Cyfanswm o: £65.00

Archebu

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 22:45:10.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org